Swe Eng

Vad är Travel to Teach?

About us

Travel to Teach är en icke vinstdrivande organisation grundad av volontärer i Nong Khai i Thailand 2002. Vi vill länka samman volontärer från hela världen med lokala gräsrotsprojekt i fattiga länder i ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Travel to Teach grundades som en reaktion på de stora, västerländska företag som tjänar stora pengar på dem som vill göra en insats för andra människor, genom att ta ut höga avgifter för en kort tids volontärarbete. Eftersom hela organisationen, också huvudkontor och administration, ligger i ett fattigt land med lägre lokal- och personalkostnader kan priserna hållas nere samtidigt som den lokala närvaron skapar en bättre service för volontärerna och bättre förankrade projekt.

Travel to Teach har vuxit och spridit sig över hela världen, men kärnvärderna har förblivit desamma. Alla projekt skall vara icke vinstdrivande och det finns en nära kontakt mellan organisation och volontärer. Målet är att volontären skall få sitt livs upplevelse och att verksamheten han eller hon besöker skall främjas på bästa sätt.

Fortfarande drivs företaget i stort sett helt av före detta volontärer som stannar kvar och arbetar för organisationen, på huvudkontoret eller som lokala programansvariga runt om i världen. Andra volontärer är representanter för Travel to Teach i sina hemländer vid till exempel olika evenemang. Vår icke västerländska personal arbetar självklart under samma villkor som den västerländska och vi uppmuntrar dem att till exempel bedriva studier vid sidan om sitt arbete hos oss.

Travel to Teach’s program har också utvidgats från engelska- och datorundervisning till andra områden som konst, sport, renoveringsprojekt och naturvård. Att lära och att lära ut är dock alltid kärnan i vår volontärverksamhet och huvudsyftet med våra projekt.

Travel to Teach’s grundare Kerstins berättelse:

”Jag har en stark tro på att det bästa man kan ge en person eller ett land är att erbjuda utbildning. Inget är mer positivt än att försöka ge makt åt människor och skapa möjligheter för hållbar utveckling genom att erbjuda kunskap och utbildning. Jag tror också att det bästa sättet att skapa interkulturell förståelse är att skapa dagliga möten mellan människor från olika kulturer och på så sätt bygga band mellan människor och länder.”

Kerstin Ahlzén, grundare av Travel to Teach

Så målet med Travel to Teach är tvåfaldigt:

  • Att underlätta utbildning i utvecklingsländer.
  • Att föra samman och skapa förståelse mellan människor från olika kulturer.
 Photo Phnom Penh School Dance Video
Watch
 Photo Don, Canada
Travel to Teach volunteer assignments are developing into an annual event for me. I am now 72 years old and a retired Canadian teacher. I have just completed my second very rewarding and enjoyable adventure with Travel to Teach...
Läs Don's Volontärberättelse
 Photo Arielles reseblog
Läs om Arielle's vinst i vår fototävling och henens vinstresa...
Läs Arielles blog