Swe Eng

Hur finansieras T2T?

Travel to Teach kostnader

Travel to Teach har mycket låga kostnader jämfört med andrs volontärorganisationer (se vår jämför priser sida).

Den huvudsakliga anledningen till detta är att vi inte har några ”västerländska” overhead kostnader att i inte spenderar stora pengar på reklam samt att vi inte har ett vinstintresse. All vår västerländska personal är före detta volontärer som valt att stanna kvar och arbeta för oss och nästan all inhemsk personal är studenter som finansierar sina studier genom att hjälpa oss.

How Your Volunteer Fees Are Spent

How your volunteer fees are spent

Boende

Boendekostnader innefattar hyra för de hus volontärerna bor i samt hyra för kontorslokaler och personalbostäder. Det innefattar också ersättning till Home-stay familjer och skatt på boende, elektricitet och vatten, sophämtning mm.

Administrationskostnader

Innefattar alla kostnader för att rekrytera volontärer. Hålla websiten aktuell och förnya den, promota över internet och sociala medier, svara på mail, oh hålla konakt med våra olika partners och projekt. Även skatter och bokföring mm liknande kostnader.

Hitta nya program och hålla kontakt med gamla.

Vi håller våra resor till ett minimum i och med att vi arbetar i två avgränsade områden med två huvudkontor och att resor inom dom är förhållandevis billiga.

Investering i undervisning

De investeringar vi gör i undervisning är huvudsakligen knutna till loven. Hela våren ar det lov här nere liksom i oktober. Vi gör olika former av English Camps vilket innebär att vi restaurerar skolor och barnhem och ordnar undervisningssalar.

Volontär koordinatorer

På varje plats har vi minst en västerländsk och en inhemsk koordinator. Deras uppgift är att ställa i ordning huset och rum för nykomna volontärer, att möta volontärerna, sköta introduktionen och almänt hjälpa volontärerna till rätta. Koordinatorn är även ansvarig för kontakter med skolor barnhem där vi arbetar och shemalägga volontärernas arbete. Dom innebär ett 24/7 understöd för volontärerna.

Volontärkostnader

Inkluderar transportkostnader, förbrukningsmaterial, extrapersonal, städning mm.

Kombinationsresor
Rabatter på resor till flera platser.
Kombinationer

Kom tillsammans med en vän och spara 2300 SEK.
Läs mer